OBUKA RUKOVALACA U ENERGETICI

IZMENE NAŠEG PRAVILNIKA

Početkom 2023. godine doneli smo novi Nastavni program 2023, koji predstavlja program stručne obuke i ispita za proveru osposobljenosti za lica koja rukuju opremom pod pritiskom a koje sprovodi Savez energetičara Srbije. Program 2023 sadrži promene u odnosu na dosadašnju praksu, pregled opreme i postrojenja prema vrsti i stepenu složenosti za koje se organizuju stručna obuka i ispiti i pregled zvanja i predmeta na predavanjima stručne obuke.

Ovde možete preuzeti novi nastavni program:

Nastavni program 2023

U skladu sa promenama u programu kurseva i ispita promenjen je i Pravilnik o kursevima i stručnim ispitima za lica koja rukuju opremom pod pritiskom.

Pravilnik o kursevima i stručnim ispitima za lica koja rukuju opremom pod pritiskom

Pored naziva, Pravilnik sadrži i sledeće izmene:
 • Nove nazive zvanja mašinista i rukovalaca,
 • Nove nazive pojedinih predmeta, koji se polažu,
 • Izostavljena su zvanja za koja ne postoji potreba.

  KURSEVI ZA MAŠINISTE I RUKOVAOCE

  Savez energetičara Srbije organizuje kurseve za stručnu obuku rukovanja opremom i postrojenjima u energetici za sledeća zvanja:

   MAŠINISTA
  • - kotlova sa automatskom termičkom komandom (ATK),
  • - kompresorskih postrojenja,
  • - rashladnih postrojenja,
  • - pumpnih postrojenja,
  • - parnih turbina.
  • RUKOVALAC
  • - kotlova,
  • - kompresora,
  • - pumpi,
  • - autoklava,
  • - parnih turbina.

  Kursevi se organizuju prema Pravilniku o kursevima i stručnim ispitima za lica koja rukuju opremom pod pritiskom - kliknite da biste preuzeli PRAVILNIK.

  Za informacije i prijavljivanje za kurs pišite na našu mejl adresu savez@senerges.rs ili pozovite na 011 7233 254.  NOVI PRIRUČNICI U 2023.

  U ovu, 2023. godinu, Savez energetičara Srbije ulazi sa dva nova priručnika a u pripremi su još tri ili, čak, četiri. Polaznici pojedinih kurseva za mašiniste koristiće ubuduće nove Mašinske materijale i Parne turbine.

  ENERGETSKO-TEHNIČKI GLASNIK

  PRIMENA ZAKONA O ENERGETICI

  Izmenjeni i dopunjeni Zakon o energetici nije u potpunosti spreman za primenu jer Ministarstvo treba da donese više podzakonskih akata a do tada, nesumnjivo, nijedna druga organizacija ili instiutucija nema uslove za obavljanje tog posla, koji se mogu porediti sa uslovima u Savezu energetičara Srbije.

  Savez energetičara Srbije:
  • raspolaže dokumentacijom o obuci i polaganju ispita za rukovaoce u prethodnih pet decenija (i danas izdaje, na zahtev, kopije uverenja pojedincima iz celog tog perioda),
  • jedina je organizacija u Srbiji koja je donela svoj pravilnik o uslovima za polaganje stručnih ispita lica, koja rukuju energetskim postrojenjima (kliknite ovde za PRAVILNIK Saveza), po kome je obavljana I sada se obavlja obuka i polažu ispiti,
  • danas jedini ima u svom programu (i u magacinu) više od 20 priručnika za obuku i pripremu ispita za rukovanje u energetici,
  • jedini ima E-skripta - priručnike u elektronskom obliku kao savremeni vid obuke za rukovanje energetskim postrojenjima.

  Savez energetičara Srbije redovno organizuje obuku i polaganje ispita za rukovaoce energetskih objekata i postrojenja.