NUKLEARKE ILI VETAR – DA LI JE SRBIJA PRED IZBOROM

Srbija je zainteresovana za izgradnju četiri mala modularna reaktora ukupnog kapaciteta 1,2 GW, ali joj je potrebna podrška EU, izjavio je nedavno njen predsednik. Srpska elektroprivreda planira da do 2030. godine uloži oko 5,4 milijarde evra u obnovljive izvore energije, od čega će dve trećine biti izdvojeno za projekte vetra i sunca, izjavio je prvi čovek EPS-a. Za izgradnju vetroparka Pupin od 95,5 MW na severu Srbije Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i Erste banka odobrile su finansijski paket od 91,4 miliona evra. A onda vest iz Evrope: Vetar postao drugi najveći izvor energije u EU – proizvodnja vetra premašila je proizvodnju energije na ugalj i gas po prvi put i postala drugi najveći izvor energije u EU iza nuklearne energije 2023. godine. Kada se posmatraju gore navedene vesti, dilema da li je za Srbiju bolje da se orijentiše na nuklearnu energiju ili na obnovljive izvore trebalo bi da se rešava isključivo tehnoekonomskim razmatranjima na strateškom nivou, bez trunke partijske isključivosti jer pravac i dinamiku razvoja treba osloniti samo na realne finansijske mogućnosti i dostižne kadrovske (i ekspertske i pogonske) potencijale. O tehničkim rešenjima korišćenja vetra u proizvodnji električne energije – pogledajte niže članak u aprilskom izdanju ETG.

Industrijska potražnja za toplotnom energijom ima jedan od najvećih pojedinačnih udela u potrošnji energije, a veliki deo ove potražnje je nosioce toplote sa temperaturom ispod 200°C. Velike toplotne pumpe su vodeći uređaji u okviru napora da se ova potreba za toplotom dekarbonizuje. Ali, za razliku od toplotnih pumpi za stambene objekte, koje koriste toplotu okolnog ambijenta - vazduha, zemlje ili vode, industrijske toplotne pumpe su stotinu puta moćnije, koštaju milione evra i mogu jeftino da dostignu temperature nosioca toplote do 200°C – ako im se obezbedi pravi izvor toplote. U industriji toplota ispod 200°C se obično koristi za proizvodnju pare. Firma Turboden instalira toplotnu pumpu od 12 MW za proizvođača celuloze i papira u Finskoj, koja će oduzimati toplotu od fabričkih izduvnih gasova od 100°C i podizati je na 170°C. Međutim, velike toplotne pumpe mogu biti jeftinije u pogonu od proizvodnje toplote iz fosilnih goriva ali troškovi ulaganja u razvoj i pripremu obično su veći. Pored industrije, razvoj velikih toplotnih pumpi podstiče i centralizovano grejanje za stambene četvrti. MAN gradi ogroman projekat od 50 MW kako bi obezbedio grejanje za 25.000 domova koristeći morsku vodu kao lokalni izvor toplote. Prave prilike se tek otvaraju – program finansiranja dekarbonizacije u tranziciji energije, koju je nemačka vlada pokrenula donosi 4 milijarde evra. (Prema Euractivu)

Izdanjem za april 24. nastavlja se tradicija publikacije Energetsko-tehnički glasnik, koji je Savez energetičara Srbije izdavao od 1968. do 1978. godine. U novom dvomesečnom izdanju obrađene su raznovrsne teme – od pregrejača pare u kotlovima, posebno kotlovima velike snage u termoelektranama, preko uvek zanimljivog merenja pritiska u energetskim postrojenjima i nastavka članka o održavanju modernizovanih predajnih stanica u sistemima daljinskog grejanja do opisa tehnologija pretvaranja energije vetra u električnu energiju i osvrta na razvoj tehnike hlađenja.
Naslovi novih članaka su:

• Pregrejači pare, treći deo
• Merenje pritiska u termoenergetskim postrojenjima
• Program rehabilitacije daljinskog grejanja u Beogradu, drugi deo
• Pretvaranje energije vetra u električnu energiju
• Razvoj tehnike hlađenja.


otvori kompletan ETG

Štampali smo i od početka juna 2023. godine koristimo novu generaciju priručnika iz edicije „Energetika – priručnici 2022-2023“:

• Mašinski materijali,
• Nauka o toploti (reprint),
• Parne turbine,
• Merna tehnika,
• Kompresorska postrojenja,
• Elektrotehnika.


Ove publikacije stavljamo na raspolaganje svim polaznicima naših kurseva za praćenje predavanja i za pripremu ispita za proveru osposobljenosti za rukovanje opremom pod pritiskom. Prema novim priručnicima pripremljena su i nova ispitna pitanja. Autori, redaktori i recenzenti ovih izdanja su naši dugogodišnji saradnici i predavači, uz angažovane nastavnike tehničkih visokih škola i fakulteta u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Zrenjaninu. Priručnici su koncipirani kao savremeno, koncizno i veoma edukativno štivo, prilagođeno već stečenom znanju svršenih učenika srednjih tehničkih škola u Srbiji ali i obogaćeno novijim rešenjima u tehnici proizvodnje i eksploatacije opreme pod pritiskom – kotlova, parnih turbina, kompresora, rashladnih postrojenja i pumpi. Obimom ne veći od 60 do 80 strana, biće korisni i posle uspešno položenog ispita provere osposobljenosti svakome, ko preuzme samostalno rukovanje tom opremom.

O značaju proveravanja stručne osposobljenosti rukovaoca energetske opreme i postrojenja ilustrativno govori podatak da je u našoj državi jedan od prvih propisa, koji uređuje tu oblast donet još pre 90 godina – bio je to Pravilnik o polaganju ispita za rukovaoca parnih motora i kotlovskih postrojenja, pod brojem 22648 objavljen 16. juna 1933. godine (možete ga pogledati niže na ovoj strani)! Do 1978. godine Savez energetičara Srbije organizovao je stručnu obuku i ispite za proveru osposobljenosti za rukovanje energetskim postrojenjima prema Pravilniku o stručnoj spremi i drugim uslovima za vršenje poslova u radnim organizacijama koje imaju elektroenergetska, kotlovska i druga energetska postrojenja i sudove pod pritiskom, koji su 1964. godine propisali savezni organi a na osnovu kojeg je 1967. godine republički organ doneo Pravilnik o sastavu i radu ispitnih komisija za polaganje stručnih ispita za vršenje poslova na radnim mestima u radnim organizacijama koje imaju elektroenergetska, kotlovska i druga energetska postrojenja i sudove pod pritiskom. Ustavnim promenama 1974. godine u odnose, koje je dotad uređivala država, uveden je institut samoupravnih sporazuma, kojima je trebalo da se urede ovi odnosi. U haosu, koji je tada nastao na ovom polju, republička organizacija energetičara u Srbiji reaguje odlučno, preuzima potpunu odgovornost na sebe i 1978. godine donosi dva svoja akta, koja regulišu sadržaj stručne obuke i rad ispitne komisije za proveru osposobljenosti, kao i program polaganja stručnih ispita koji je, praktično, predstavljao nastavni program stručne obuke za sva zvanja. Kasnije, ta dokumenta je Savez energetičara Srbije inovirao, dva pravilnika su objedinjena a 2020.godine je, do izrade novog, prestala upotreba Programa iz 1978. godine.