CRNO SE PIŠE KORIŠĆENJU ŠUMSKE BIOMASE

Evropska unija na sudu
Grupa tužilaca iz sedam zapadnoevropskih država i SAD podnela je početkom marta tužbu protiv Evropske unije kako bi osporili uključivanje šumske biomase u direktivu o obnovljivim izvorima energije. Ako prođu sa svojom tužbom, to bi moglo lišiti EU izvora energije koji trenutno čini blizu 60% obnovljivih izvora energije u EU, više nego solarne i vetroelektrane zajedno. Slučaj je, u obliku posebne procesne procedure, podnesen sudu EU u Luksemburgu od strane grupe pojedinaca i nevladinih organizacija. Grupa tvrdi da institucije EU nisu uzele u obzir naučne dokaze koji pokazuju da sagorevanje šumske biomase za energetske svrhe pogoršava klimatske promene izazivajući krčenje šuma izvan Evrope i da se pri spaljivanju drveta za dobijanje energije prosečno emituje 1,5 puta više CO2 nego pri spaljivanju uglja i 3 puta više u odnosu na prirodni gas. Kao efekat, ovaj sudski proces mogao bi da dovede do zahteva da se unutar Evrope redukuju postavljeni ciljevi u pogledu korisćenja obnovljivih izvora energije. CEO TEKST

Vlada Srbije osnovala je Radnu grupu za strateške energetske projekte. Zadaci Radne grupe su da određuje šemu za donošenje odluke o izgradnji objekta, da razmatra zahteve promotera projekta i vrednuje projekte u skladu sa kategorijom strateških energetskih projekata. Takođe, neke od dužnosti Radne grupe biće da predlaže liste kandidata za strateške energetske projekte kao i izradu nacrta zakona kojim će se urediti pitanja u vezi sa projektima. Radna grupa će pratiti i realizaciju strateških energetskih projekata, pripremati godišnji izveštaj za svaki od projekata iz oblasti električne energije i prirodnog gasa i dostavljaće ga Sekretarijatu Energetske zajednice. Radna grupa će sarađivati sa koordinatorom projekta od interesa za Energetsku zajednicu kojeg imenuje stalna grupa na visokom nivou. Za rukovodioca radne grupe imenovan je ministar Aleksandar Antić a članovi su funkcioneri nadležnih resora i direktori javnih preduzeća i YugoRosGaza. CEO TEKST

Savet Agencije za energetiku Srbije odobrio je Gastransu na 20 godina zhtev za izuzeće pristupa treće strane gasovodu Turski tok. Rešenje naše Agencija je zasnovano na mišljenju Evropske energetske zajednice ali ne u potpunosti. Zapravo, pojednostavljeno govoreći, oni uslovi ove Zajednice, koji su u fokusu njenog delovanja i smatra ih najznačajnijim, nisu prihvaćeni. Rešenje naše Agencije je konačno a direktor EEZ kaže da se otvara pitanje legitimiteta našeg kraka Turskog toka. Ako se sveobuhvatnim kompromisom razreši čvor Severni tok 2 i tranzit kroz Ukrajinu, sviđalo se to nekome ili ne, postaviće se pitanje, koje direktor EEZ izgleda da ima na umu –kome će u EU i kada u bližoj budućnosti biti potreban balkanski krak Turskog toka sa svojih 12 milijardi m3 na izlazu iz Srbije. Što se nas tiče, tranzitna taksa i za te količine nama bi bila dragocena, finansijski ali i pravde radi – da i mi onome, kome smo 40 godina plaćali sada naplaćujemo tranzit. CEO TEKST

Kineska kompanija Pauerčajna veoma je zainteresovana za izgradnju termoelektrane Štavalj, koju bi gradili po konceptu najsavremenijih termoelektrana čiste tehnologije na ugalj, rekao je nedavno potpredsednik ove kompanije Džong Sjaoping. Iz Ministarstva za energetiku i EPS-a više puta je najavljivano da će se u Štavlju, gde je uglja u izobilju, graditi moderna termoeletrana snage 350 megavata, te da su za izgradnju, zainteresovani investitori iz Češke, Kine, Rusije i Turske. Najveće intersovanje za gradnju termoelektrane su pokazale firme iz Češke kojima ambasada ove zemlje u Srbiji godinama "priprema teren" tako što donacijama pomaže izgradnju vodovoda, trafostanica i druge infrastrukture u Štavlju i okolini. U Sjenici smatraju da bi termoelektrana, preporodila ovaj kraj ali termoelektrana je veliki zagađivač i možda bi se zbog njene izgradnje moralo zaboraviti na sjenički sir, jogurt i pršutu. CEO TEKST

Redukcija azotnih oksida
Javno preduzeće "Elektroprivreda Srbije“ uspešno je izgradilo sistem za redukciju azotnih oksida na bloku A4 (koje je već sprovedeno na blokovima A3 i A5) Termoelektrane "Nikola Tesla A“ u Obrenovcu, najvećoj fabrici struje na Balkanu, čime je emisija azotnih oksida redukovana u skladu sa zakonskim regulativama - ispod 200 miligrama po kubnom metru. Ukupna vrednost radova i opreme je oko 8,5 miliona evra, od čega je EU iz fonda IPA 2014 obezbedila oko 80 odsto sredstava. Projekat izgradnje sistema za smanjenje emisije azotnih oksida u bloku A4 jedan je od ključnih ekoloških projekata koji garantuje opstanak TENT-a, energetskog giganta, koji proizvodi 50 odsto ukupne električne energije u Srbiji. Iz EU poručuju da nastavljaju partnerstvo sa Srbijom u realizaciji važnih projekata iz oblasti zaštite životne sredine. Sem Fabrici, ambasador i šef Delegacije EU u Republici Srbiji rekao je da su poglavlja 15 i 27 koja se odnose na ekologiju važna za Srbiju u pregovorima o članstvu u EU i da je ostalo još posla da se uradi.

Niče postrojenje za odsumporavanje
U TENT-u A u februaru je počela izgradnja postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova, vrednog više od 167 miliona evra, koji će smanjiti ispuštanje sumpor-dioksida za devet puta. Izgradnja ovog projekta realizuje se zahvaljujući Vladi Japana i JICA, koji su dali povoljan zajam sa rokom otplate kredita na 15 godina, grejs period je pet godina, a fiksna kamatna stopa 0,6 odsto godišnje. Micubiši Hitachi pauer sistem, kompanija koja će predvoditi radove na izgradnji postrojenja, doneće u Srbiju novu tehnologiju, što će poslužiti kao primer i domaćim kompanijama, koje će preuzeti 60 odsto vrednosti radova na izgradnji postrojenja za odsumporavanje, kako da ubuduće realizuju takve projekte. Nakon izgradnje postrojenja emisija sumpordioksida biće devet puta manja i iznosiće 7.800 tona godišnje a do sada je prosečna emisija SO2 iznosila oko 74.000 tona godišnje. Rok realizacije projekta je 3,5 godine, a novo postrojenje će omogućiti produžetak rada elektrane za najmanje 20 godina.

ZANIMLJIVOSTI IZ ISTORIJE NAŠE ENERGETIKE

Prva srpska termocentrala

Gotovo u potpunosti su prikupljeni podaci o aktivnostima u vezi sa izgradnjom prve javne električne centrale u Srba krajem devetnaestog veka, koju su, naravno, obeležile polemike i kontroverze. Dve struje unutar nauke, ali i unutar opštinske vlasti, zauzimale su dijametralno suprotne pozicije: jedni su bili za gasno, drugi za električno osvetljenje. Grupa, koju je predvodio prof. Đorđe Stanojević, predavač hemije i fizike na Vojnoj akademiji, zalagala se za električno osvetljenje. Prof. Stanojević je bio čvrstog uverenja da električna energija, iako nova i nedovoljno poznatih karakteristika, predstavlja energiju budućnosti, kao i da je ulaganje u nju dugoročno gledano ekonomski daleko isplativije. Posle raspisanog tendera i okončane rasprave, opština je zaključila sa Periklesom Ciklosom iz Milana ugovor o osvetljenju Beograda elektricitetom i o građenju i eksploataciji tramvaja a za izvršenje ugovora osnovano je Srpsko-francusko građevinsko društvo. CEO TEKST