ЗАКОН О ЕНЕРГЕТИЦИ

IZMENE I DOPUNE ZAKONA O ENERGETICI

Poslanici Narodne skupštine Republike Srbije usvojili su 20. aprila 2021. tri zakona iz oblasti energetike, uključujući dva nova zakona – Zakon o korišćenju obnovljivih izvora energije i Zakon o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije, kao i izmene i dopune Zakona o energetici.

Ministarstvo rudarstva i energetike očekuje da će izmenjeni i dopunjeni Zakon o energetici omogućiti usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa pravnim tekovinama Evropske unije, obezbediti sigurnost isporuke i snabdevanja energijom i energentima i omogućiti uvođenje novih učesnika na tržištu energije. Izmenama zakona stvara se pravni osnov za donošenje Integrisanog nacionalnog energetskog i klimatskog plana i dodatno uređuju i proširuju ovlašćenja Agencije za energetiku Republike Srbije. Takođe, unapređuju se transparentnost i zaštita konkurencije i potrošača i nediskriminatorno ponašanje na tržištu. Usvajanjem ovog zakona, i kupci toplotne energije imaće pravo na status energetski ugroženog kupca i umanjenje računa ukoliko ispune propisane kriterijume, kao što već imaju kupci električne energije i gasa. U postupanju Ministarstva uvodi se elektronsko poslovanje (e-energetika), što će omogućiti jednostavnije procedure i brže izdavanje dozvola i saglasnosti.

U Zakonu je propisano da će korisnici opreme pod pritiskom, utvrđeni u skladu sa novim Zakonom, morati da ispunjavaju uslove u pogledu stručnog kadra, odnosno uslove u pogledu broja i stručne osposobljenosti zaposlenih lica za obavljanje poslova sa opremom pod pritiskom a stručna osposobljenost iz stava 1. ovog člana proveravaće se polaganjem stručnog ispita. Ministarstvo se obavezuje da propiše kriterijume za utvrđivanje korisnika opreme pod pritiskom, uslove u pogledu broja i stručne osposobljenosti zaposlenih lica, kao i druge obveznike polaganja ovog stručnog ispita i da propiše bliže uslove, program i način polaganja stručnog ispita.

Verujemo da će Ministarstvo u dogledno vreme ispuniti obaveze, koje je preuzelo.